”100 vuotta Vaasan Hammaslääkäriseuran vaiheita”

Vuonna 2021 Vaasan Hammaslääkäriseura täytti kunniakkaat 100 vuotta. Historiikin kieliasu on kuin Hammaslääkäriseuran muukin toiminta: vuorotellen suomeksi ja ruotsiksi riippuen siitä, mikä kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopii.

Toteutin kirjan visuaalisen ulkoasun, taittotyön ja kannensuunnittelun sekä kutsukortit.


Asiakas: Vaasan Hammaslääkäriseura rySuunnittelen projektit aina yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan